TLN: Vervoerssector profiteert van opleving

Van die 650 miljoen is 122 miljoen ton grensoverschrijdend vervoer. Wat bij het binnenlands vervoer opvalt, is dat het aandeel Eigen Vervoer nog steeds daalt. Dus er zijn steeds minder bedrijven die zelf iets produceren en dit dan ook zelf vervoeren. Het vervoer wordt in toenemende mate uitbesteed aan beroepsvervoerders.

Opvallend is dat de afstanden in ons land waarover een rit plaatsheeft, heel kort zijn. Gemiddeld zo’n 80 kilometer. Kijken we naar het grensoverschrijdend vervoer, dan gaan verreweg de meeste ritten naar Duitsland. Op twee België en op drie Frankrijk. Daarna de Britse eilanden en dan Denemarken.

Internationaal

Wie kijkt naar buitenlandse goederen die in Nederland worden gelost, ziet dat een derde van die goederen worden gelost door Duitsers, een vijfde door Belgen en een zesde door Polen.

Kijken we naar het Europese wegvervoer, dan is Polen verreweg de grootste speler. Met en marktaandeel van 23 procent, is het Poolse wegvervoer in Europa nu ongeveer even groot als Nederland in de jaren tachtig. Volgens de cijfers van TLN heeft Nederland daar nu nog zeven procent van.

Verrassend is de tweede plaats van Spanje en een derde plaats voor Duitsland. Tsjechië en alle andere bekende Oost Europese landen waarvan we hier vrachtwagens zien rijden, doen het internationaal beduidend minder dan Nederland.

Meer eigen rijders

Het aantal eigen rijders nam weer toe. Nederland kent iets meer dan 12.000 houders van een transportvergunning. Meer dan de helft van die 12.000, 53,7 procent om precies te zijn, heeft een of twee vrachtwagens. Slechts 9,1 procent heeft meer dan twintig vrachtwagens en nog geen procent heeft er meer honderd of meer. In de categorie vijf tot tien trucks per bedrijf zien we ook een groot aantal: 14,2 procent van de genoemde 12.000. In 2013 had 50,4 procent van de vergunninghouders een of twee vrachtwagens. Het aantal kleine bedrijven stijgt dus nog steeds.

Tot slot toont TLN zich optimistisch. Voor 2016 wordt een economische groei verwacht van 2,1 procent, volgens hem het hoogste groeipercentage in tien jaar.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3524 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *