STL signaleert herstel arbeidsmarkt transportsector

De arbeidsmarkt in de sector transport en logistiek toont verder herstel in het eerste kwartaal van 2021. Uit de meest recente Sectormonitor blijkt dat het aantal vacatures voor werknemers transport en logistiek toeneemt. Ook het aantal werkgevers groeit. En was er door de Coronacrisis in heel 2020 nog sprake van omzetverlies, begin 2021 is er weer sprake van omzetgroei in het goederenvervoer en de logistieke dienstverlening. Meer ondernemers geven aan dat zij in de komende drie maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten. Wel loopt de uitstroom naar pensioen sterk op, aldus het Sectorinstituut Transport en Logistiek.

“De bewegingen in de economie en de sector transport en logistiek gaan bijna gelijk op. Ook onze bedrijfstak zit sinds begin dit jaar weer in de lift. In het eerste kwartaal 2021 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van + 1,8% en in logistieke dienstverlening +4,5%. Over heel 2020 is er sprake van omzetdaling in beide branches ten opzichte van 2019. Wel werd een aantal deelmarkten of typen vervoer minder geraakt door de crisis dan andere,” aldus het Sectorinstituut Transport en Logistiek.

Transportondernemers zijn per saldo positief over economisch klimaat en personeelssterkte: er zijn (begin Q2) meer ondernemers die komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname verwachten (26,6% van transportondernemers verwacht een toename en 4,3% een afname)

Chauffeurstekort

STL zegt dat Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs is in mei en juni toegenomen. Ook voor andere werknemers, zoals logistiek medewerkers en koeriers is het aantal toegenomen. Er zijn circa 8.500 vacatures voor chauffeurs en 11.500 voor logistiek medewerkers in mei en juni.

Het aandeel beroepsgoederenvervoerders dat (begin Q2) een belemmering ervaart door personeelstekort neem toe ten opzichte van voorgaande kwartalen (23% begin Q2 tegen 15% begin Q1).

Het aantal bedrijven neemt toe ten opzichte van jaar eerder (7.059 bedrijven in 2021-Q1 tegen 6.903 in 2020-Q1). Het totaal aantal bedrijven in Nederland nam in 2020 ook toe tijdens coronacrisis. Dit hangt volgens CBS deels samen met het relatief lage aantal bedrijfsopheffingen. De steunmaatregelen van de Overheid zouden hierbij een rol kunnen spelen (CBS, 2021).

Het totaal aantal werknemers bedraagt 154.894 in 2020-Q1. In- en uitstroom van het totale aantal werknemers in 2021-Q1 ligt op een hoger niveau dan een jaar eerder (dit komt onder andere door aansluiting nieuwe grote werkgever en hoge pensioenuitstroom). De leeftijdspiek ligt bij de instroom op 21 en bij de uitstroom op 66 jaar. Het aantal chauffeurs dat in- en uitstroomt ligt op een hoger niveau: in 2021-Q1 stromen 3.783 chauffeurs de sector in en stromen er 3.239 uit. Het aantal chauffeurs was in 2020 stabiel; nu is er weer een toename (90.591 in 2021-Q1, +1,2% t.o.v. jaar eerder).

De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet-chauffeurs zijn daalt tot 40 jaar en de gemiddelde leeftijd van chauffeurs loopt verder op tot 44,9 jaar.

Het aandeel oproepkrachten neemt toe tot 19% (was 18% in dezelfde periode jaar eerder) en het aandeel parttimers stijgt tot 29% (was 28% in 2020-Q1). Ook het aandeel oproepkrachten en parttimers stijgt, zowel onder chauffeurs als niet-chauffeurs.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3520 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *