Scherpere eisen voor nieuwe registraties

Dat betekent dat bestaande typegoedkeuringen die niet aan die nieuwe of gewijzigde eis voldoen, per die datum vervallen en niet meer geregistreerd kunnen worden. Voor de restantvoorraad daarvan kan de restantregeling toegepast worden. De komende tijd zijn er drie data waarop nieuwe of scherpere eisen in werking treden voor nieuwe registraties van (zware) bedrijfsauto’s.
Als er restantvoorraad is van voertuigen waarvan de typegoedkeuring vervalt, mag de importeur die voertuigen bij de RDW opgeven voor de restantregeling. Daarvoor gelden regels en procedures.

Restantregeling

Voor het aantal voertuigen dat opgegeven mag worden in de restantregeling, hanteert Nederland sinds 1 mei 2009 de ‘CvO van voor 3 maanden’-regel; wat inhoudt dat er als zodanig geen maximaal aantal is, maar van alle voertuigen die opgegeven worden voor de restantregeling moet het CvO zijn afgegeven 3 maanden voordat de betreffende nieuwe eis in werking treedt voor nieuwe registraties.

De duur van de restantregeling is 12 maanden voor complete voertuigen en 18 maanden voor voltooide voertuigen (dus voor incomplete voertuigen). In de rest van dit jaar zijn er drie data (voor vier onderwerpen) waarop eisen van kracht worden voor nieuwe registraties van (zware) bedrijfsauto’s, en dus de restantregeling toegepast mag worden: 11-07-2015, 01-09-2015 en 01-11-2015.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *