RAI positief, TLN negatief over Amsterdamse milieuzone

Amsterdam wil fasegewijs vervuilende vervoersmiddelen uit de stad gaan weren en wil dat al het vervoer in de stad in 2025 emissievrij is. Zij kiest bij de beoordeling van milieuprestaties van voertuigen voor de Europees opgestelde emissie-eisen, de zogenoemde ‘Euronormering’.

Volgens RAI Vereniging is dat de enige objectieve en werkbare benadering, waarmee de stad getuigt van realiteitszin. Een lappendeken op basis van lokaal geformuleerde criteria zou dat niet zijn. Zo zegt de voertuigleeftijd bijvoorbeeld weinig over hoe schoon een voertuig is, zegt de RAI Vereniging.

De Amsterdamse inzet op emissieloos vervoer is ook in lijn met het SER Energieakkoord, waarvan RAI Vereniging mede-ondertekenaar is, en de daaruit geformuleerde ‘Brandstofvisie’.

Kanttekeningen

TLN is juist kritisch. De organisatie begrijpt dat het gemeentebestuur Amsterdam leefbaarder wil maken door de wettelijke luchtkwaliteitsnormen versneld te realiseren. De huidige milieuzone uitbreiden naar meer typen voertuigen noemen de organisaties vervolgens een begrijpelijke stap. Ook zijn de nieuwe plannen voor bestelauto’s vergelijkbaar met die van de milieuzone in Utrecht, dat maakt de regels voor ondernemers eenvoudiger na te leven omdat ze in verschillende steden hetzelfde zijn.

Toch heeft TLN kanttekeningen: “Zo mag de mobiliteitsagenda van wethouder Pieter Litjens niet nog beperkendere maatregelen voor het goederenvervoer opleggen. Ook moeten bestelauto’s met een bijzondere uitrusting die nog niet zijn afgeschreven, in aanmerking komen voor een ontheffing. Tegelijkertijd mist het bedrijfsleven slooppremies voor bestelauto’s die straks niet meer de stad in mogen. Tot slot moet het Amsterdamse college laten zien dat de alternatieve projecten van het bedrijfsleven zoals afgesproken een kans krijgen te slagen – vooralsnog zijn de organisaties er bijvoorbeeld niet gerust op daar voldoende budget voor is.”

Het plan om over te gaan tot een milieuzone voor bestelauto’s, taxi’s en touringcars is in strijd met een eerdere afspraak tussen het bedrijfsleven en het college van burgmeester en wethouders. TLN zegt dat het in deze opvatting door alle andere partijen waarmee Amsterdam onderhandelt, ondersteund wordt. Behalve de RAI Vereniging dus.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3495 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *