Ook TLN pleit voor meer handhaving

“Transportondernemers worden dagelijks geconfronteerd met een lappendeken van wet– en regelgeving. Bovendien ervaren zij enorme verschillen in handhaving binnen de EU. Er is totaal geen sprake van een eerlijk en gelijk speelveld in Europa”, zegt TLN.

Als het aan TLN ligt, gebruikt Nederland het voorzitterschap om ervoor te zorgen dat er niet meer regelgeving vanuit de EU wordt geïnitieerd. TLN-voorzitter Arthur van Dijk: “Eerst moet orde op zaken gesteld worden. Ondernemers in de sector transport en logistiek hebben geen behoefte aan nieuwe wet– en regelgeving maar vooral aan een duidelijkere uitleg en interpretatie, inclusief een betere handhaving van bestaande wetten en regels. Eenduidigheid en daarmee een eerlijk speelveld voor transportondernemers is in Europa nog ver te zoeken. En daarmee ook een goede werking van de interne Europese markt.”

Actieplan TLN

“In de dagelijkse praktijk blijken de spelregels voor ondernemen binnen Europa niet altijd transparant zijn. Er is te vaak sprake van ongelijke en dubbelzinnige regels. Hierdoor ontstaat voor lidstaten ruimte om zelf regels naar behoefte te interpreteren en te handhaven.”

Als het aan TLN ligt moet de agenda voor het Nederlandse voorzitterschap bestaan uit het ‘Dertien Actiepuntenplan’, waarin juist concrete oplossingen worden gegeven voor het eerlijk zaken doen binnen de EU. De actiepunten variëren van ‘uniformeer handhaving’, ‘stop verdere liberalisering’ en ‘zorg voor duidelijke rij- en rusttijden’ tot ‘uniformeer tolinning’, ‘behandel alle vervoersmodaliteiten gelijk’ en ‘schrap rijverboden binnen de EU’.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3493 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *