Melk rijden per waterstoftruck

Zuivelgigant FrieslandCampina neemt een eerste truck in gebruik die elektriciteit uit waterstof gebruikt en die ingezet gaat worden in de rijdende melkontvangst.

“We blijven onszelf uitdagen en verbeteren, stap voor stap. Ruim vijf jaar geleden is FrieslandCampina gestart met het gebruik van liquid natural gas (LNG) als schonere brandstof voor de melkwagens en hebben we pompstations in heel Nederland – met succes – gestimuleerd om deze brandstof te leveren. Nu proberen we hetzelfde met waterstof mogelijk te maken in nauwe samenwerking met producent Hyzon en vervoerder Transport Groep Noord. Transport is en blijft belangrijk voor de verdere verduurzaming bij FrieslandCampina. Samen met deze betrokken partijen willen we de klimaatimpact van onze melkwagens tot een minimum beperken,” zegt FrieslandCampina.

CO₂-neutrale toekomst

In het duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’ stelt FrieslandCampina een aantal ambitieuze doelen, onder meer om in 2050 CO₂-neutraal te produceren. Als tussenstap wil het zuivelbedrijf de broeikasgasuitstoot in 2030 met ruim een derde verminderen. De continue verduurzaming in het transport is hier een belangrijk onderdeel van. De CO₂-uitstoot van de melkwagens nam van 2010-2020 per gemaakte kilometer af met 18,1%. De afname is gerealiseerd door verschillende initiatieven. Een daarvan is het elektrisch pompen bij het inladen van de melk op het erf, door gebruik te maken van groene stroom opgewekt door melkveehouders of door de zonnecellen op de melkwagens. Met de eerste melkwagen rijdend op waterstof, wordt een volgende stap gezet in het gebruik van schonere brandstoffen. FrieslandCampina nodigt alle betrokken partijen uit om deze mogelijkheid voor CO₂-neutraal transport snel uit te breiden naar andere delen van het land en daarmee samen het gebruik van waterstof in het transport te versnellen – en het klimaat te helpen natuurlijk.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3308 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.