Inspectie SZW legt containerbedrijf twee maanden stil

De Inspectie SZW zegt dat het bedrijf in november 2013 en in juli 2014 heeft gecontroleerd. Beide keren constateerde de Inspectie eenzelfde overtreding van de Wet minimumloon. Het bedrijf kon voor een aantal werknemers niet de juiste gegevens tonen op grond waarvan betaling van het wettelijk minimumloon kan worden vastgesteld.

Bij de eerste controle betrof het zes werknemers en bij de tweede controle zeven, allen met een Poolse nationaliteit. In totaal is voor beide overtredingen een boete opgelegd van 214.000 euro. Door de bij de overtreding betrokken werknemers werden werkzaamheden verricht aan containers, zoals slijpen, lassen en spuiten.

Als een bedrijf meerdere keren eenzelfde of een soortgelijke overtreding begaat, kan de Inspectie SZW een bedrijf stilleggen. De Inspectie is nu hiertoe overgegaan. De stillegging houdt in dat gedurende twee maanden alle reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden aan containers door en/of ten behoeve van de betreffende onderneming niet uitgevoerd mogen worden.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3495 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *