Goodyear: ‘fleetowners willen harmonisatie regels’

Meest in het oog springend is het feit dat de fleetowners snakken naar harmonisatie van regels in Europa. Hierbij moet gedacht worden aan de huidige verschillen in toltarieven, belastingen, tolkastjes en boetecatalogi. Ook op het gebied van aerodynamische hulpmiddelen en het al dan niet toestaan van lange en zware voertuigen en maximaal toegestane tonnages is er in Europa nog sprake van een lappendeken.

Met name zo lang die laatste zaken nog niet helder zijn, wordt het blijkens het onderzoek van Goodyear nog een hele klus om tot de gewenste reducties van CO2 en brandstofverbruik te komen.

Hoopgevend is dat het merendeel van de ondervraagde bedrijven initiatieven heeft genomen om tot een efficiëntere bedrijfsvoering te komen en daarmee kosten en milieu te sparen. Goodyear stipt aan dat ruim driekwart van de ondervraagde bedrijven zijn chauffeurs laat trainen om zuiniger te rijden. Geen wonder, want Goodyear kwam er in zijn onderzoek ook achter, dat veel chauffeurs de komende tijd met pensioen gaan en dat het een hele opgave gaat worden om nieuwe mensen te vinden en die adequaat op te leiden.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden zou graag LZV op grotere schaal toegelaten willen zien in Europa. Tweederde beklaagt zich over de staat van het wegdek. Een meerderheid zou meer willen investeren in duurzame technieken wanneer daar een subsidie in welke vorm dan ook tegenover staat. Hierbij verzuimt Goodyear natuurlijk niet mogelijke energiezuinige banden te noemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *