Essers over de impact van kilometerheffing

Essers vervolgt: “Voor elke klant en voor elk traject maakten we een simulatie van de kostprijsimpact. Dat was geen sinecure, want wij vervoeren zowel binnen als buiten België, vaak multimodaal, en dit zowel voor volle vrachten (FTL), deelpartijen als groupage. De prijs varieert afhankelijk van het aantal gereden kilometers, het type wegen en het soort vrachtwagen. Concreet variëren de kosten tussen 7,4 tot 29,2 cent per kilometer. We berekenden een kostprijsstijging voor nationaal vervoer van 7,8 procent maar voor sommige trafieken kan dat oplopen tot 10 à 11 procent. De impact van de kilometerheffing voor H.Essers bedraagt ongeveer 5 miljoen euro.”

Ook operationeel is de invoering van de kilometerheffing binnen H.Essers zeker niet onopgemerkt voorbij gegaan, zegt het bedrijf. “Sinds september 2015 zijn er 3 medewerkers full-time bezig met de implementatie van de OBU’s. Geen overbodige luxe zo is gebleken gezien we momenteel een uitval hebben van gemiddeld 11,6%*. Dit percentage vertegenwoordigt 140 niet werkende OBU’s op een totale fleet van 1.300 trucks.(*fouten bij leverancier Satellic niet meegeteld).”

Essers heeft nog ‘enkele kritische bedenkingen’:

Als bedrijf zijn we zeker geen tegenstander van de kilometerheffing, al plaatsen we enkele kritische bedenkingen bij de huidige invoering. Het concept waarbij de gebruiker betaalt, en waarbij zowel binnenlandse als buitenlandse voertuigen op gelijke voet worden behandeld, is een goed systeem. Voorwaarde hierbij is wel dat de inkomsten structureel besteed worden binnen de sector om de mobiliteit en veiligheid te bevorderen. Bovendien zou het erg aangewezen zijn om te evolueren naar een éénduidige Europese aanpak, met één tolconcept voor heel Europa.
Om tot een echte gedragsverandering te komen, zouden alle weggebruikers belast moeten worden, wijzen verschillende studies uit. Daartoe zou er een systeem moeten komen van variabele heffingen met alternatieven voor wie uit de spits wil blijven. Dergelijke systemen kunnen voor de Belgische overheid immers het gewenste mobiliteitsbevorderende effect genereren.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3492 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *