Definitieve weegplicht voor containers

Van alle containers moet het brutogewicht door de verlader worden geverifieerd. Dit kan op twee manieren. Ten eerste door de beladen container fysiek te wegen op een gekalibreerde en gecertificeerde weegbrug. Ten tweede door gebruik van een goedgekeurde berekeningswijze voor het totaalgewicht van lading, pallets, verpakkingsmaterialen en het gewicht (tarra) van de container.

De gecertificeerde berekeningswijze moet zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van het land waar de container is beladen. EVO werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om de berekeningsmethoden zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij al bestaande processen en praktijken bij exporterende bedrijven.

De verlader moet het totaalgewicht van container, lading, pallets en stuwmaterialen op tijd doorgeven aan de kapitein en de terminal, zodat het stuwplan van het schip conform de opgegeven gewichten wordt opgesteld.

Deze weegverplichting gaat in op 1 juli 2016 en geldt wereldwijd. EVO zegt dat het jarenlang heeft gestreden tegen deze weegplicht. Het vastzetten (sjorren) van de containers aan boord van zeeschepen is nog belangrijker.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3478 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *