bekeken: 246 x
Waardeer dit artikel:
0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5
(0,00)
(Inloggen is vereist)

AB Texel met bonden overhoop om werkroosters

DOMEIN: Wetgeving

Geplaatst op: 14 augustus 2019, 10:41

Leestijd: 3 minuten

Logistiek dienstverlener AB Texel Group pleit voor het behoud van flexibele werkroosters voor chauffeurs in het aardappeltransport. De vakbonden FNV en CNV hebben negatief gereageerd op het verzoek van AB Texel Group om het flexibele werksysteem te formaliseren en sommeren AB Texel Group het werksysteem per 1 oktober stop te zetten.

Al meer dan vijftien jaar rijden 128 van de 450 Nederlandse aardappelchauffeurs op vrijwillige basis in een alternatief werkrooster, zegt AB Texel. “Niet alleen omdat de klant steeds vaker vraagt om in het weekend te rijden. Maar juist ook vanuit een sterke wens van (jongere) chauffeurs. Het is zaak te blijven aansluiten op veranderingen in de markt en behoeftes van mensen.”

Het alternatief werkrooster houdt in dat betreffende chauffeurs de helft van hun tijd rijden en de andere helft van hun tijd vrij zijn. Zij werken volgens een vast rooster. Een dergelijk werksysteem biedt flexibiliteit voor de organisatie, medewerkers en klanten. “Uitgangspunt is dat chauffeurs hier vrijwillig aan deelnemen. Zij kunnen elk moment terug naar een regulier werkrooster wanneer ze dit wensen. Tevens garandeert AB Texel Group deze ‘systeemchauffeurs’ elke maand een basisloon van 174 uur”, schrijft het bedrijf.

Cao

Het alternatieve werkrooster wijkt op een aantal punten af van de cao beroepsgoederenvervoer. Daarom heeft AB Texel Group in de afgelopen jaren meerdere verzoeken gedaan bij de vakbonden FNV en CNV om het werksysteem te formaliseren. Al deze jaren werd het werksysteem gedoogd. Enkele weken geleden werd AB Texel Group gesommeerd om per 1 oktober aanstaande het flexibele werksysteem stop te zetten. Dennis Wetenkamp, ceo van AB Texel Group: “We begrijpen de kaders van de cao. Afwijkingen hierop kunnen risico’s betekenen op onderbetaling en slechte voorwaarden. Echter zijn, in samenspraak met de vakbonden, extra afspraken vastgelegd wat betreft beloning en arbeidsvoorwaarden voor de systeemchauffeurs. Dit om deze medewerkers niet te benadelen vanwege het alternatieve werkrooster. De relatie met de vakbonden is de laatste jaren goed te noemen. We vinden het daarom ook jammer dat er zo resoluut een besluit is genomen.”

AB Texel Group zegt te willen blijven opkomen voor het belang van zijn medewerkers en zal de vakbonden verzoeken nogmaals dringend in te stemmen met het alternatieve werkrooster. Zo nodig is AB Texel Group bereid de kwestie aan de rechter voor te leggen.

Eigen onderzoek

Volgens de vakbonden zou uit een stemming onder hun leden blijken dat 89 procent tegen het werksysteem is. AB Texel Group heeft daarop onder zijn eigen systeemchauffeurs, de mensen om wie het gaat, een eigen onderzoek laten verrichten en daarvoor een onafhankelijk bureau ingeschakeld. Van de 128 systeemchauffeurs hebben er 111 de anonieme vragenlijst ingevuld. Daaruit zou blijken dat 96 procent van deze medewerkers tevreden is met het alternatieve werkrooster. Tevens geeft 94 procent aan te willen blijven werken in het werkrooster zoals deze nu is. Velen noemen daarbij de werk-privébalans. “Het systeem sluit helemaal aan op onze thuissituatie. We weten precies waar we aan toe zijn. Ik hoop zeker dat het systeem blijft zoals het nu is”, aldus een chauffeur die in het alternatieve werkrooster werkt. 35 chauffeurs die gereageerd hebben geven aan niet meer bij AB Texel Group te willen werken wanneer het flexibele werkrooster wordt afgeschaft.

Anne Pieter Frings, COO van AB Texel Group: “Niet eerder hebben wij negatieve geluiden gehoord over het alternatieve werkrooster. Integendeel zelfs, veel chauffeurs zijn bij ons komen werken omdat de mogelijkheid bestond om te werken met veel vrije tijd. Door dit werksysteem af te schaffen, doet de organisatie teveel chauffeurs tekort. Het heeft teveel impact op hun privéleven.”

Nieuwe cao

In 2020 wordt een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer verwacht. De directie van AB Texel Group hoopt dan ook op een mogelijkheid tot flexibele werkroosters. Dennis Wetenkamp: “Deze trend zie je al jaren in verschillende sectoren, transport kan hier niet in achterblijven. Juist niet vanwege het flexibele karakter. We hopen samen met de vakbonden te komen tot een oplossing die echt in het belang is van alle medewerkers van AB Texel Group. En uiteindelijk ook in het belang van de sector. We kijken uit naar een nieuwe cao met meer mogelijkheden tot flexibele werkroosters.”

Tags: , ,

Flinke toename LNG-trucks in…TLN vreest marge-erosie bij…
REACTIES

Schrijf een reactie of commentaar

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Meest recente nieuws top 5

Meest gelezen afgelopen maand

Laatste reacties